Imago, zoveel meer dan een logo!
9 tips bij de keuze van uw locatie
De stedenbouwkundige bestemming regelt welke activiteiten op een bepaalde site op stedenbouwkundig vlak zijn toegestaan. In Vlaanderen zijn er een hele reeks plannen die de bestemming van een goed kunnen vastleggen.
Limburg heeft door de federale regering erkenning gekregen als zogenaamde ontwrichtezone of steunzone. Eerder werden ook al heel wat Limburgse gemeenten opgenomen in de regionale steunkaart Vlaanderen 2014-2020. Bedrijven die in Limburg investeren, kunnen door beide maatregelen aanspraak maken op extra steun.
Laat uw bedrijf ondersteunen. Een van de mogelijkheden om van overheidswege een financieel duwtje in de rug te krijgen, is via het Participatiefonds.
Onderzoek van Voka Limburg en KVK Limburg bij 600 Limburgse bedrijven: de belangrijkste conclusies.
Elke ondernemer die in het bezit is van een bedrijfsgebouw heeft zich wellicht al de vraag gesteld of hij beter zonnepanelen op zijn dak zet of niet. Hier een korte schets waarom wel of waarom niet.