FAQtory

Het belang van uw imago

Imago, zoveel meer dan een logo!

9 tips bij de keuze van uw locatie

9 tips bij de keuze van uw locatie

Wat is de stedenbouwkundige bestemming van mijn eigendom?

De stedenbouwkundige bestemming regelt welke activiteiten op een bepaalde site op stedenbouwkundig vlak zijn toegestaan. In Vlaanderen zijn er een hele reeks plannen die de bestemming van een goed kunnen vastleggen.

Hoezo ontwrichte zones?

Limburg heeft door de federale regering erkenning gekregen als zogenaamde ontwrichtezone of steunzone. Eerder werden ook al heel wat Limburgse gemeenten opgenomen in de regionale steunkaart Vlaanderen 2014-2020. Bedrijven die in Limburg investeren, kunnen door beide maatregelen aanspraak maken op extra steun.

Een duwtje in de rug!

Laat uw bedrijf ondersteunen. Een van de mogelijkheden om van overheidswege een financieel duwtje in de rug te krijgen, is via het Participatiefonds.

Nood aan ruimte? 5 belangrijke conclusies uit de ruimtebehoeftepeiler

Onderzoek van Voka Limburg en KVK Limburg bij 600 Limburgse bedrijven: de belangrijkste conclusies.

Zonnepanelen op het dak of niet?

Elke ondernemer die in het bezit is van een bedrijfsgebouw heeft zich wellicht al de vraag gesteld of hij beter zonnepanelen op zijn dak zet of niet. Hier een korte schets waarom wel of waarom niet.