Energie

Nieuwe generatie bedrijfshuisvesting: oude wijn in nieuwe zakken?

Nog niet zo lang geleden was het vinden van een geschikt bedrijfspand vrij eenvoudig: je zocht een geschikte locatie, kocht een voldoende groot stuk grond, bouwde “chic et pas cher” volgens de behoefte van het moment. Vandaag leven we in een andere wereld en hebben bedrijfsleiders het niet meer zo eenvoudig een echte thuis voor hun bedrijf te vinden.

Om te beginnen zijn de locaties om te ondernemen veel schaarser door de lokroep van zoveel ruimtevragers: er is nood aan ruimte om te wonen, ontspannen, winkelen, groenzones,… zodat bedrijven maar op een beperkt aantal geconcentreerde locaties terecht kunnen waar ze zo weinig mogelijk andere maatschappelijke actoren storen. Zonevreemde bedrijven worden niet langer getolereerd en zoeken andere oorden op. Daarnaast laten de hoge grondprijzen en de regelgeving niet zomaar toe dat belangrijke ijzeren voorraden grond worden aangelegd. Bedrijven die dus in een groeifase zitten, zijn aangewezen op een verhuis als hun huidige locatie te klein wordt. Daarnaast geldt dit principe ook voor bedrijven in een krimpfase vermits de opportuniteitskost veel te hoog is om dure grond of gebouwen zomaar onderbenut te laten.

Strengere normen

Ook de evolutie op milieuvlak zorgt ervoor dat bouwen echt specialistenwerk is en een budgettair avontuur als dit niet doordacht gebeurt. Steeds strenger wordende isolatienormen en de stijgende energiekosten laten vermoeden dat het einde van deze evolutie nog niet in zicht is. Daarenboven is het zo dat ook de bijhorende administratie niet mag onderschat worden en het bouwproces niet vereenvoudigen.

Efficiënt beheer

Positieve keerzijde van de medaille is dan weer dan de nieuwe generatie gebouwen meer dan ooit gewapend zijn voor de toekomst: op uitgelezen locaties en beantwoordend aan alle normen zowel naar functionaliteit als duurzaamheid en als het even kan met spraakmakende architectuur. Dan wordt een bedrijfspand pas echt een thuis voor een bedrijf.

Het moge dus duidelijk zijn dat ook op vlak van bedrijfshuisvesting er de voorbije jaren een ware revolutie heeft plaatsgegrepen en het om veel meer gaat dan oude wijn in nieuwe zakken. Met name de nieuwe generatie bedrijvenparken biedt een antwoord op bovenstaande trends: zuinig qua ruimtegebruik, duurzaam in opbouw en materiaalkeuzes, verzorgde uitstraling die bovendien gegarandeerd blijft door het beheer van een externe partij en op maatschappelijk verantwoorde locaties. Futurn NV heeft zich in deze niche gespecialiseerd en werkt vaak met verouderde bestaande bedrijfssites om ze te herontwikkelen tot hedendaagse en multifunctionele bedrijvenparken. 

Sale and rent back

Bedrijvenpark Ekkelgaarden in Hasselt is een typisch voorbeeld van een duurzame herontwikkeling van een onderbenutte site tot een KMO-park : enerzijds wordt de site sterk verdicht door de creatie van 15 KMO units en anderzijds optimaliseren gemeenschappelijke buitenruimtes voor parkeren, groen en wegenis het ruimtegebruik.

De herontwikkeling van de voormalige Barco-site in Kuurne is dan weer een heel ander verhaal. Hier werd een sale en rent back afgesloten waardoor Futurn enerzijds de kans krijgt om Barco op haar eigen site een nieuw logistiek gebouw ter beschikking te stellen, terwijl de ruimte die op termijn zal vrijkomen door Futurn kan herontwikkeld worden tot een nieuw bedrijvenpark. De site krijgt op die manier een nieuwe toekomst en invulling.

Share this page