Een duwtje in de rug!

Een duwtje in de rug!

Een van de mogelijkheden om van overheidswege een financieel duwtje in de rug te krijgen, is via het Participatiefonds. Dit fonds wordt operationeel opgevolgd binnen PMV (Participatie Maatschappij Vlaanderen) en biedt verschillende formules aan van ondersteuning.

In het kader van investering in bedrijfshuisvesting kunnen de formules Starteo en Optimeo mogelijks interessant zijn. Elke formule heeft zijn eigen doelpubliek en kenmerken maar verschaft achtergestelde leningen aan investerende ondernemers. Er wordt gewerkt met looptijden tussen 5 en 10 jaar en in sommige gevallen vrijstelling van terugbetalingen in het begin. De formules Starteo en Optimeo worden aangeboden via kredietinstellingen die deze leningen integreren in hun klassieke kredietaanvraag. Signaleer deze mogelijkheid bij uw huisbankier. Het zal uw kredietdossier zeker vooruit helpen.

Meer info op www.participatiefonds.be of via PMV NV (tel 02/229.53.10 of participatiefonds@pmv.eu).