Financieel

Nood aan ruimte? 5 belangrijke conclusies uit de ruimtebehoeftepeiler

ruimte.JPG

 

Voor elk bedrijf is het van belang over voldoende ruimte te beschikken. Zowel gebrek aan kantoren, opslagruimte, en parking kunnen uw dagelijkse business in gevaar brengen, nog los van de frustraties die deze teweegbrengen!

Voka onderzocht dit samen met Kvk Limburg in 2015 de huidige behoeftes van bijna 600 Limburgse bedrijven en kwamen tot een aantal noemenswaardige conclusies! Hieronder volgen de belangrijke:

 

1. Meer dan de helft van de bedrijven in Limburg zijn gevestigd op een bedrijventerrein.

 

2. De verwachtingen zijn hoog: bijna de helft ziet zichzelf groeien in omvang de komende jaren.

 

3. 37% van de bedrijven denkt eraan extra ruimte nodig te hebben binnen de 2 tot 5 jaar - terwijl 6 op de 10 geen uitbreidingsmogelijkheden hebben op de huidige locatie! 

 

4. Indien men dient te verhuizen, dan blijft maar liefst 45% van de Limburgse bedrijven het liefst in dezelfde gemeente.

De belangrijkste kenmerken die deze nieuwe locatie dient te hebben zijn:

- Bereikbaarheid
- Betaalbaarheid
- Parkeermogelijkheden

 

5. De meeste steden of gemeenten voldoen niet in hun aanbod aan percelen, van de 14 steden zijn er maar 3 die een match hebben tussen de vraag en het aanbod.

Hieruit blijkt dat steden meer inzicht moeten verwerven in de behoeftes van lokale bedrijven om zo tot een oplossing te komen voor ondernemingen die zeer krap komen te zitten. Het is daarnaast ook voor hén belangrijk om deze bedrijven in hun gemeente te behouden om zo de lokale economie te stimuleren.

Meer informatie: de ruimtebehoeftepeiler

Share this page