Financieel

Onderzoek naar de vastgoedambities van bedrijven tijdens en ná Corona

7 op de 10 bedrijven die reeds van plan waren te investeren vóór de crisis zijn dat nog steeds.
De bouwsector blijkt het meest bereid te investeren en is ook het meest optimistisch.
Toch zal het nog volgens bijna 7 op de 10 bedrijven langer dan 6 maand duren alvorens het terug business as usual zal zijn.

Uit een recent Futurn onderzoek dat peilt naar de vastgoedambities van KMO-bedrijven tijdens en ná de Coronacrisis zijn enkele opmerkelijke conclusies naar voor gekomen. Wij voerden dit onderzoek uit bij meer dan 130 KMO-bedrijven uit verschillende sectoren en kregen zo inzicht in de investeringsplannen van bedrijven inzake vastgoed in de (nabije) toekomst.

Opvallende resultaten

Ongeveer 71% van de bevraagden die vóór de crisis reeds van plan waren te investeren in vastgoed geeft aan dat op dit ogenblik nog steeds van plan te zijn. Daarnaast is het zo dat 29% van hen zijn plannen volledig opbergt en geen investering meer plant. Voor slechts 2% van de bevraagde bedrijven is Corona een opportuniteit die hen aanzet net nu wél te investeren terwijl 12% van plan is zijn vastgoed te verkopen.

Als we kijken naar verschillen in sectoren dan blijkt dat bedrijven actief in de bouwsector het minst afzien van hun plannen (12%) en bedrijven actief in de transport- en voedingssector het meest (respectievelijk 54% en 63%).

“Deze cijfers geven heel duidelijk aan dat de Coronacrisis het vertrouwen van toch heel wat bedrijven heeft beïnvloed”, zegt managing partner Frederik Baert (Futurn). “Anderzijds is het zo dat vooral gevoelsmatige elementen hiervan de oorzaak zijn en er weinig puur economische redenen aangehaald worden waarom bedrijven hun investeringsplannen opbergen: men citeert een meer afwachtende houding (60%) of een sterk verminderd vertrouwen in de toekomst (50%) en slechts beperkt een aanzienlijke daling in de omzet (30%) of moeilijker toegang tot bankkrediet.”

We peilden tevens of er na de Coronaperiode eventueel andere criteria een belangrijke rol zou gaan spelen in de keuze om bepaalde aankopen inzake bedrijfsvastgoed te doen. Het onderzoek toont aan dat de klassieke factoren nog steeds primeren: locatie blijft van groot belang (80%), gevolgd door de prijs (71%) en functionaliteit van het gebouw (52%). Een opvallend gegeven is dat ook duurzaamheid aan belang wint (48%).

Business as usual

De daling in het ondernemersvertrouwen weerspiegelt zich eveneens in de resultaten die peilen hoe snel het terug “business as usual” zal zijn volgens bedrijfsleiders. 68% van de bedrijfsleiders is van mening dat het langer dan 6 maand en dus tot ongeveer eind dit jaar zal duren alvorens alles terug back to normalzal zijn. Slechts 3% is echter van mening dat het nooit meer hetzelfde zal zijn. Bedrijven uit de bouwsector zijn ook hier het meest positief terwijl de meningen van bedrijven uit de diensten-, transport- en voedingssector iets pessimistischer lijken.

image.png

Conclusie: de Coronacrisis heeft zeker voor een vertraging gezorgd op de markt van bedrijfsvastgoed. Anderzijds bevestigt de grote meerderheid van bedrijven hun intenties om te investeren. Bedrijven hebben dus in het algemeen een voorzichtige en meer afwachtende houding aangenomen, maar blijven fundamenteel positief dat over een 6-tal maanden de situatie terug genormaliseerd zal zijn. Interessante vaststelling is dat duurzaamheid een belangrijker factor wordt in de keuze van een nieuw bedrijfspand.

Share this page