Waarmee houdt u rekening bij de keuze van uw locatie?

Waarmee houdt u rekening bij de keuze van uw locatie?

 locatie.jpg

 

1. Waar zijn uw klanten gevestigd? Of misschien nog belangrijker, uw werknemers?

Dit hoeft geen uitleg, weet wie uw klanten zijn en waar ze zich situeren. Zo kan u ze sneller triggeren. Ook de nabijheid van leveranciers en structurele partners is voordelig(er). Niet te vergeten zijn ook uw werknemers, indien u ze al dan niet hebt. Een goeie locatie kan immers zorgen dat u ze kan aantrekken, of behouden.

 

2. Verkeer, bereikbaarheid, parking, verlichting

Dit lijken misschien onbelangrijke items, toch onderzoekt u deze best eerst vooraleer u uw locatie kiest. Voldoende parkeerplaatsen vóór of dichtbij de ingang, een veilige omgeving, voldoende verlichting in de omgeving,... En hoé wil ik bereikbaar zijn? Dicht bij een afrit van de autosnelweg voor de aan- en afvoer van goederen? Of in de nabijheid van het openbaar vervoer voor mijn personeel?

Een voorbeeld van een bedrijvenpark van Futurn die met al deze zaken rekening hield: Businesspark 16.

 

3. Waar zijn uw concurrenten gevestigd?

Niet onbelangrijk, hou uw concurrenten in het oog! Zijn er op diezelfde locatie veel concurrenten? Indien ja, dan is het niet onverstandig om deze mee te evalueren op voorhand, tenzij je natuurlijk een uitstekende en overtreffende USP (Unique Selling Proposition) hebt.

 

4. Wat is de conditie van het gebouw?
 

5. Zijn er bepaalde incentives voor start-ups in het gebied?

Het kan praktisch zijn als je als start-up in de omgeving kan geholpen worden. Zijn er bepaalde subsidies of steunmaatregelen? Kan je bij iemand terecht met je vragen in de directe omgeving ? Zo worden starters bv. heel sterk ondersteunt door de investeringssteun of het principe van de ontwrichte zones in Limburg.

 

6. De algemene omgeving en geschiedenis - bestemmingsplannen

Wat is allemaal toegestaan op die locatie? Zijn er uitbreidingsmogelijkheden? Wat is de bestemming? Blijft de locatie ook geschikt indien er een andere activiteit in wordt verricht? Zijn er grote veranderingen op til die jouw bedrijf zouden kunnen schaden? Onderzoek de geschiedenis van die locatie: het zou niet de eerste keer zijn dat de bodem zwaar verontreinigd blijkt te zijn !

 

7. Imago

De locatiekeuze en de keuze van het pand bepalen uw uitstraling! Sommige activiteiten horen nu eenmaal beter in het centrum van de stad, anderen aan grote invalswegen. Wat is het imago van de buurt of de stad? Past deze binnen uw bedrijfscultuur? Is zichtbaarheid vanop de straat belangrijk? De ene kiest liever voor een bedrijfsgebouw op maat, de andere start-up is perfect integreerbaar in een bedrijfsverzamelgebouw.

 

8. Ken uw buren !

Last but not least informeert u zich best eens over wat de activiteiten van uw buren zijn en of u riskeert elkaar hinder te veroorzaken want in deze geldt... beter voorkomen dan genezen!


Dus: bezin vooraleer je begint. Alles start met een goede locatiekeuze! Beslis dus niet te snel en doe eerst een grondige locatiestudie. Doe ook navraag bij de bank, de gemeente of enkele makelaars. Het lijkt voor velen van ons evident, maar toch zijn er enkele zaken waar u best op voorhand rekening mee houdt!

Veel succes!