Nieuws 2014

Project Grimbergen Fenix in de pers!

10-12-2014

Naar aanleiding van een press release omtrent de verwelkoming vanPharma Belgium in Grimbergen verscheen Futurn met het project Grimbergen Fenix in verschillende kranten. Bekijk het artikel in het NieuwsbladDe Standaard of Het Laatste Nieuws !

Tongerse handelaars gaan elkaar ondersteunen

20-11-2014

Om startende ondernemers in Tongeren meer slaagkansen te geven, pakken bestaande handelaars uit met een opmerkelijk initiatief. Ze bundelen de krachten om hun expertise ter beschikking te stellen van nieuwkomers in de stad.

Steunpunt Ondernemen Tongeren, afgekort als SPOT, is de naam van de nieuwe groep die kennis en ervaring wil delen. Ze zullen een draaiboek opstellen met aandachtspunten en dit telkens met iedere starter overlopen. Vervolgens wordt bekeken wie in de groep volgens een peter/meterformule de nieuwe ondernemer van dichtbij kan begeleiden. Voor een lijst van de stichtende leden of voor meer info, lees het persbericht in Made in Limburg ‘Tongerse handelaars gaan elkaar ondersteunen’.

Voor de (toekomstige) nieuwkomers op ons project Tongeren Prinsenweg is dit alvast ook een interessant gegeven!

Steunmaatregelen voor Genkse ondernemers moet leiden tot duurzame jobcreatie.

23-10-2014

KMO’s en bedrijven die vanaf 2015 op het grondgebied Genk een arbeidsplaats creëren, krijgen van het stadsbestuur een tegemoetkoming van 2.000 euro. Dit zou zo’n 500 jobs per jaar extra kunnen opleveren. Het Genkse stadsbestuur werkt, in overleg met VIGUnizoVKW-Limburg enVoka, nog aan een gedetailleerde uitwerking van de concrete modaliteiten.

Daarnaast worden bedrijven die zich vanaf 2015 in Genk willen komen vestigen, in opstartfase vrijgesteld van de opcentiemen (gemeentelijk aandeel) van de onroerende voorheffing. Ook voor bestaande bedrijven met uitbreidingsplannen wordt een gelijkaardige maatregel uitgewerkt.

Voor meer info, lees het persbericht  van de stad Genk ‘Tweede lastenverlaging in de maak voor bedrijven die investeren in Genk’ of het artikel in de krant De Morgen ‘Genk geeft toelage van 2.000 euro per gecreëerde job’.

Voor ons project Zuiderpark Genk is dit alvast een extra troef!

Pharma Belgium vestigt zich op Bedrijvenpark Fenix.

11-09-2014

Projectontwikkelaar Futurn heeft een terbeschikkingsstellingsovereenkomst afgesloten met Pharma Belgium, de Belgische tak van de Duitse Celesio Group. Celesio is een internationale groothandel in geneesmiddelen die dagelijks in 14 landen 65.000 apotheken bedient. De Wholesale groep genereert in België een omzet van ruim een half miljard euro en heeft vestigingen in Antwerpen, Zaventem, Gent, Houdeng en Luik. 

In totaal zal Futurn een logistiek pand oprichten met +/- 7.500 m² hal en 500 m² kantoren om het gebouw vervolgens voor lange termijn ter beschikking te stellen aan Pharma Belgium (12 jaar). Prijsdetails worden niet bekendgemaakt. Voor Futurn is het de eerste gebruiker op Fenix Business Park wat hiermee voor ongeveer de helft ingevuld is. Tevens werd de optie voorzien voor een uitbreiding op termijn. Er blijft nu nog ongeveer 12.000 m² grond beschikbaar. Het pand moet opgeleverd worden in de eerste helft van 2015. De transactie werd bemiddeld door CBRE, Nadège Vervoordt.

Klik Bedrijvenpark Fenix voor meer info.

Brucargo volledig verhuurd!

22-08-2014

Na het akkoord met de Amerikaanse logistieke dienstverlener BDP en het Zwitserse SGS heeft Futurn nu ook een overeenkomst afgesloten met het Japanse Kintetsu World Express Benelux (KWE).
KWE is een logistieke wereldspeler met roots in Azië en steile groeiambities in Europa. KWE biedt zowel  diensten als oplossingen voor lucht- en zeevracht aan. Futurn zal op perceel 729 een logistieke hal oprichten met 1.691 m² opslag en 295 m² kantoren. Op het gehele perceel 729 dat een totale grondoppervlakte heeft van 7.490 m², zal Futurn aldus 3.825 m² logistiek en 738 m² kantoren gebouwd hebben. KWE en Futurn sloten een 10 jaar vaste overeenkomst. De werken starten uiterlijk 1 november 2014, terwijl de oplevering van het gebouw voorzien is tegen juni 2015.

Artikel Expertise News : Project Futurn op Brucargo volledig verhuurd!
Meer info : Brucargo 729 - Machelen

Tongeren Heesterveldweg binnenkort nog beter bereikbaar!

21-08-2014

Futurn kocht 2.5 ha industriegrond op Tongeren-Oost, gelegen aan de afrit van de autosnelweg E313. Op een deel van de grond komt een nieuw logistiek gebouw voor waardentransporteur Cobelguard. De resterende grond van ± 1.5 ha is ideaal voor de realisatie van 'tailor-made' industriële productie- of logistieke gebouwen. 
De herinrichting van het op- en afrittencomplex ‘Maastrichtersteenweg’ zorgt niet alleen voor een nog betere bereikbaarheid, maar heeft als bijkomende troef extra visibiliteit voor uw bedrijf!

Meer projectinfo : Tongeren Heesterveldweg

Barco, Futurn en Koramic bereiken akkoord herontwikkeling Barco-site Kuurne

26-06-2014

Eerder liet Barco weten een groot deel van haar productieactiviteit op haar site in Kuurne te verhuizen naar haar nieuwe campus op het Kennedypark in Kortrijk. Barco en Futurn hebben in het kader van de verdere ontwikkeling van de site langs de Noordlaan (met een totale oppervlakte van 7,8 ha) 3,2 ha verkocht aan Koramic voor de uitbouw van de logistieke activiteiten van Barco. Koramic zal dit gedeelte  op lange termijn verhuren aan Barco.
Futurn zal de rest van de site (4,6 ha) herontwikkelen voor bedrijfsactiviteiten.

Zowel Barco, Futurn als Koramic zijn bijzonder tevreden dat deze belangrijke transactie volledig kan verwezenlijkt worden door  drie bedrijven die in Kortrijk gevestigd zijn.

Persbericht : Barco, Futurn en Koramic bereiken akkoord voor herontwikkeling Barco-site Kuurne

Voor meer projectinfo : Ontwikkeling site Barco Kuurne

Bedrijvenpark Ten Briele Brugge: nog 1 kantoor te koop

20-06-2014

Ongeveer 2,5 jaar nadat de eerste steen van Bedrijvenpark Ten Briele gelegd werd, kan Futurn melden dat er nog slechts 1 kantoorruimte van 248 m² te koop staat. 
Het terrein kende een woelige geschiedenis waarbij vorige eigenaars bakkeleiden rond al of niet behoud van het Lappersfortbos. Futurn verworf de grond van 2,8 ha nadat alle bestemmingswijzigingen definitief van de baan waren. Deze plek, gelegen aan de zuidkant van Brugge in de buurt van het station, bleek the place to be voor KMO’s die een betere vestigingsplaats zoeken.
Het project werd gerealiseerd in 5 fases met in totaal 66 units (showroom, kantoor en KMO units), goed voor een 55-tal nieuwe bedrijven. In totaal werd 15.746 m² gebouwd, onderverdeeld in 1447 m² showrooms2672 m² kantoren en 11627 m² hallen
Futurn schrijft het succes van het park toe aan de locatie, de kwalitatieve architectuur en last but not least de interessante prijszetting.

Bedrijvenpark Ten Briele is één van de typische bedrijvenparken die Futurn realiseert waarbij duurzaam en efficiënt ruimtegebruik centraal staat. Het is gericht op KMO’s die voor hun activiteiten moeilijk een geschikte locatie vinden en willen profiteren van de voordelen van gemeenschappelijk beheer van het park. 
De commercialisatie werd volledig begeleid door Centrobiz – Tom Degraeve.

Meer info over Bedrijvenpark Ten Briele

Nieuwe thuis voor uw bedrijf? Fiscale aandachtspunten

06-06-2014
  • De interesten zijn laag, dus koop ik beter iets voor later?
  • Mijn bedrijf groeit zo snel, kan ik dan beter huren? En waarom niet leasen?
  • Koop ik best privé of op de zaak?
  • Hoeveel krediet kan de bank mij geven?


Dit zijn maar enkele vragen die ondernemers zich stellen bij de aankoop of investering in een bedrijfspand. 

Op 5 juni organiseerden Futurn en Ondernemersclub Maasmechelen een infoavond rond dit onderwerp. Van Havermaet Groenweghe Accountants en Futurn informeerden de talrijk opgekomen aanwezigen over vruchtgebruik, leasing, BTW, registratierechten, de verschillende financieringstechnieken en de fiscale consequenties.
Een geslaagd event, mede dankzij Garage Albert Van Lingen die zich ontpopte tot een prima gastheer.

Voor meer over het project Businesspark Maasmechelen en beelden van de infoavond klik hier

Infoavond concept bedrijfsverzamelgebouwen groot succes

04-06-2014

De infoavond omtrent het concept bedrijfsverzamelgebouwen die Futurn i.s.m. Ondernemersclub Halen en Herk-de-Stad (H2O) op dinsdag 3 juni op Businesspark Berbroek organiseerde, was een groot succes.

De aanwezigen kregen meer duiding omtrent de historiek en toekomst van Businesspark Berbroek én het concept achter dit soort projecten.

Het is vandaag een bijzondere uitdaging om onderbenutte bedrijvensites een tweede leven te geven. Duurzaam ondernemen betekent immers ook duurzaam omgaan met de schaarse ruimte. Futurn kiest ervoor om te werken met bestemde gronden eerder dan greenfields om te gaan herbestemmen. Herwaarderen betekent ook het hanteren van dehedendaagse technische en operationele standaarden en normen. Of het nu gaat om opslag, kantoren, logistiek of retail, bedrijfsvastgoed is zoveel meer dan een dak boven uw hoofd.

Aansluitend was er de getuigenis van Gino Remels, HVAC Remels Installatietechnieken en Bart Robyns, Ropak. Beide ondernemers hebben een bedrijfsruimte gekocht op Businesspark Berbroek.

Meer info over Businesspark Berbroek is terug te vinden onder de projectpagina Businesspark Berbroek.

Cijfers om mee uit te pakken

15-05-2014

Futurn bestaat 3 jaar. In die periode zijn verschillende projecten voorbereid, opgestart en uitgevoerd. Het uitgelezen moment om bij de klanten te polsen naar hun mening omtrent de samenwerking met Futurn. 
Conclusie : Klanten zijn uitermate tevreden over de aankoop en samenwerking met Futurn. Een goede communicatie omtrent opvolgingspunten is essentieel.

Futurn informeert ...

07-05-2014

INFOAVOND :
Huren, kopen of beleggen in bedrijfspanden

Wanneer : 05/06/2014 om 18 uur
Waar : Bedrijvenpark Maasmechelen
Slakweidestraat 40, Maasmechelen
Wat : Progamma en inschrijving
   

PROJECTVOORSTELLING EN BEDRIJFSBEZOEK : 
Het hoe en waarom van bedrijfsverzamelgebouwen

Wanneer : 03/06/2014 om 18.30 uur
Waar : Businesspark Berbroek
Steenweg 3, Herk-de-Stad
Wat : Progamma en inschrijving

Een onzichtbare droom

01-05-2014

Tungrirun is een jaarlijkse organisatie van Rotary Club Tongeren en ADD Tongeren, in samenwerking met de Stad Tongeren. Dit jaar is deze sportieve manifestatie reeds aan haar 25e editie toe. 

Tungrirun is niet alleen een belangrijk evenement dat heel wat mensen bijeen brengt. Het schenkt ook aandacht aan mensen die het niet eenvoudig hebben om een ‘actieve’ functie in de maatschappij in te nemen. Een deel van de opbrengst van Tungrirun wordt daarom geschonken aan een sociaal project. Futurn steunt Tungrirun en meteen ook de vereniging van Blinde Geleide honden, die dit jaar van financiële steun kan genieten. 

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden te Tongeren leidt sedert 1990 professioneel getrainde blindengeleidehonden op, met als hoofddoel demobiliteit van personen met een visuele beperking te vergroten, zodat zij zich zelfstandiger, sneller, meer ontspannen, maar ook veiliger kunnen verplaatsen. Voor de geleidehondgebruiker is er een tussenkomst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Deze tussenkomst is echter niet voor alle geleidehondgebruikers van toepassing en is verre van toereikend. De vzw is dan ook voor een groot deel aangewezen opsponsoringgiften en legaten om de werking te financieren. Daarnaast zetten ze zelf verschillende acties op touw om voldoende financiële middelen te genereren.  
De steun die het Belgisch Centrum voor Geleidehonden zal krijgen van Tungrirun zal in eerste instantie nuttig kunnen worden aangewend voor de geplande renovatie en verhuis naar een nieuwe en beter aangepaste locatie.  
De goede werking van BCG vzw is bovendien alleen mogelijk dankzij dehulp van vele vrijwilligers en hun belangeloze inzet bij het realiseren en uitvoeren van diverse projecten ten bate van het Centrum. Om die activiteiten in de beste omstandigheden te laten gebeuren, kreeg het BCG ook de nodige steun. Aldus zal het centrum in de toekomst over voldoende ruimte beschikken in een multifunctionele loods gelegen op hetBusinesspark Prinsen, dat momenteel in volle ontwikkeling is.

Een plek vinden op een bedrijventerrein is niet vanzelfsprekend.

28-04-2014

KMO Magazine deed een rondvraag bij ondernemers omtrent de mogelijkheden om zich te vestigen op een bedrijventerrein. Dit blijktmoeilijker dan men zou denken. Ten eerste omdat sommige bedrijventerreinen geen enkele garantie bieden op de kwaliteit die een ondernemer mag verwachten. Ten tweede omdat andere bedrijventerreinen de lat dan weer te hoog leggen. 

In het artikel wordt Futurn naar voren geschoven als specialist in het herwaarderen van bedrijfsvastgoed. Futurn begint met een polyvalent basisproject, en denkt vervolgens met de klant mee om de nodige voorzieningen aan te brengen. Naast de begeleiding bij aankoop stelt Futurn zijn know-how ter beschikking voor alles wat te maken heeft metfinanciering, afwerking en uitrusting.

Lees het volledige artikel KMO Magazine : Niet altijd zo simpel om er zich te vestigen.

Futurn Update

18-04-2014

In het 1e kwartaal van dit jaar werd reeds heel wat gerealiseerd. 

Zowel in Genk als in Kuurne werden nieuwe projecten vergund. In Brugge is de stedenbouwkundige vergunning voor de laatste fase verkregen. In Tongeren en op Brucargo lopen nog aanvragen voor nieuwe dossiers, in een built to suit structuur. In totaal gaat het over ruim 20.000 m² nieuwe bedrijfsruimte voor ondernemers.

Ook de commercialisatie draait op volle toeren. De succesvolle opening en opendeur van Bedrijvenpark Hoogmolen kreeg niet alleen de nodige persaandacht, maar bracht meteen ook het project bij de ondernemers extra in de kijker. Nog voor de start van de bouw van de laatste fase in Brugge zijn alle bedrijfsruimtes in deze fase uitverkocht! Ook de verkoop van de projecten in Hasselt, Tongeren, Berbroek en Melsele verloopt vlot.
De interesse in onze parken laat zich dus voelen en momenteel worden enkele initiatieven uitgewerkt met lokale bedrijfsverenigingen om het concept van bedrijfsverzamelgebouwen toe te lichten.

Cobelguard geeft opdracht aan Futurn voor de bouw nieuwe vestiging in Tongeren

27-03-2014

Futurn heeft met waardentransporteur cobelguard een contract gesloten voor de bouw van een 2500 m² build to suit logistiek gebouw op de industriezone aan de afrit in Tongeren.
Futurn heeft inmiddels alle vergunningen voor het geplande project aangevraagd en plant met de bouwwerkzaamheden te kunnen starten in het tweede kwartaal. Persbericht

Meer info over het project : projectpagina Tongeren Heesterveldweg

Futurn en Global Estate Group creëren ruimte om te ondernemen in Kruishoutem

27-03-2014

Op donderdag 27 maart 2014 is, in aanwezigheid van burgemeester Joop Verzele en Schepen van Economie en Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne, in Kruishoutem op de ambachtelijke zone langs de Kazerneweg het nieuwe KMO-park Bedrijvenpark Hoogmolen officieel geopend. 

Dit bedrijvenpark komt op de plaats waar vroeger de Eierveiling van Kruishoutem was gevestigd en later het bedrijf Produsan uit de Groep Van Marcke. De oude gebouwen werden afgebroken en op het terrein, met een totale oppervlakte van 17.700 m², werd een gefaseerde ontwikkeling gerealiseerd met bedrijfsverzamelgebouwen. In een eerste fase, die nu opgeleverd wordt, werd 6.350 m² bedrijfsruimte, goed voor de vestiging van een 20-tal bedrijven, gecreëerd. Op de naastliggende grond is er mogelijkheid tot grotere bedrijfsgebouwen op maat. 

Minder dan 2 jaar na de verwerving van deze site kunnen de eerste gebruikers de door hen gekochte bedrijfsunit in gebruik nemen. Het betreft hier zowel bedrijven uit de bouw- of metaalindustrie als ondernemers die opslagruimte zoeken.
Persbericht : Futurn en Global Estate Group creëren ruimte om te ondernemen in Kruishoutem

Momenteel is reeds 40 % van de beschikbare ruimte verkocht. Zaterdag 29 maart wordt op de site een opendeur georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen er terecht tussen 10 uur en 16 uur of kunnen contact opnemen voor een afspraak op een ander tijdstip.

Meer info : Bedrijvenpark Hoogmolen

Location, Location, Location, ... maar dan wel met het juiste gebouw

20-02-2014

Onze economie is in volle evolutie en dit geldt ook voor onzebedrijfshuisvesting. Of het nu gaat om opslag, kantoren, logistiek of retail, bedrijfsvastgoed is zoveel meer dan een dak boven het hoofd. Vroeger gold het adagium location, location, location. Uiteraard is dit nog steeds een absolute basisvereiste voor een bedrijf om goed te kunnen functioneren, maar tevens dient het gebouw waarin gewerkt wordt aangepast te zijn aan de hedendaagse noden, of het nu gaat om energieprestaties, flexibiliteit, uitstraling of opdeelbaarheid.

Futurn heeft ruim 40 ha gronden en gebouwen op 12 locaties in heel Vlaanderen in portefeuille. Daarnaast beschikt het over een uitgebreidedatabank van gronden in voorbereiding.  Onze bedrijvenparken zijn zowel gericht naar productie- of logistieke gebouwen als naar kleinere bedrijfsruimtes voor KMO’s. Daarnaast beschikt Futurn ook over verschillende projectgronden waar ‘tailor-made’ projecten gerealiseerd kunnen worden.

Futurn heeft haar logistieke projecten gebundeld in haar brochure Logistic Solutions. Voor vragen of meer info kunt u contact met ons opnemen.

Businesspark Prinsen in volle ontwikkeling

10-02-2015

Aan de Prinsenweg op het industrieterrein Overhaem wordt er door Futurn momenteel een gloednieuw KMO-park (‘Businesspark Prinsen’) gebouwd.  Op de site van 2,2 hectare is er ruimte voor 4.200 m² nieuwe KMO-gebouwen. Daarnaast zijn er projectgronden vanaf 1.500 m² beschikbaar voor ‘tailormade’-projecten. Eenmaal alle units ingevuld zijn, zal dat goed zijn voor ±50 arbeidsplaatsen. De eerste drie units zijn momenteel al verkocht, concrete interesse is er voor vier units en een tailormade project op een groter vrij liggend perceel.

“In deze economisch moeilijke tijden is het niet evident om ondernemers aan te trekken. Maar Overhaem beschikt over bijzondere troeven. Het is een uitstekende uitvalsbasis voor bedrijven die in de ruime regio rond Tongeren actief zijn en de perfecte locatie voor ondernemingen die meer gericht zijn op de Waalse markt,” weet Guy Schiepers, schepen van Economie. Op een terrein van amper 1 hectare zullen 14 bedrijfsruimtes gebouwd worden. “We kiezen er dus voor, eerder  dan ongerept gebied aan te snijden, om onze industriegrond een doordachte en rationele invulling te geven”, vult burgemeester Patrick Dewael aan.

De eerste drie bedrijven die hier hun zaak willen opzetten zijn inmiddels gekend, het gaat om:  Rosalies (aan- en verkoop paletten), Constreno(bouw- en renovatiewerken) en Lumotronic (ledverlichting en elektronische componenten). Uit onderzoek van UNIZO-Limburg blijkt dat kleine KMO’s of startende bedrijven er moeilijk een geschikte vestiging vinden. Ondernemers laten hierdoor kansen op groei en mogelijkheden om zich beter te organiseren liggen. Het nieuwe bedrijvenpark biedt voor deze ondernemers een geschikte oplossing. 
Aannemer Mathieu Gijbels uit Opglabbeek bouwt in opdracht van Futurn op de site twee bedrijfsverzamelgebouwen (units van 193 tot 380 m²) en een zone voor grotere bedrijven (vanaf 1.500 m²). In totaal zullen 15 à 20 bedrijven zich hier kunnen vestigen.
Meer info op de projectpagina Businesspark Prinsen in Tongeren.

Vergunning logistiek centrum op Barco site Kuurne verkregen

27-01-2014

Futurn heeft de vergunningen gekregen voor de bouw van een extra logistiek centrum op de Barco site in Kuurne.
De werkzaamheden zullen van start gaan in maart waardoor in een eerste fase 4.165 m² logistieke ruimte zal bijgebouwd worden op de huidige parking van deze bijna 8ha grote site. In 2016 wordt dan nog eens 2.000 m² bijgebouwd waardoor een groot distributiecentrum van zo’n 12.000 m² zal ontstaan.
Futurn heeft een globale sale en leaseback operatie met Barco opgezet waarbij Barco op ongeveer 1/3 van de site haar logistieke operaties zal consolideren op lange termijn.  Het overige deel van de site huurt Barco voor korte termijn. Vanaf 2017 zal dit deel door Futurn herontwikkeld worden na het vertrek door Barco naar haar nieuwe headquarters die momenteel in aanbouw zijn op het Kennedypark in Kortrijk.
Meer info op de projectpagina Barco site Kuurne

Kruishoutem: nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers

06-01-2014

Het gemeentebestuur van Kruishoutem wil de lokale handelsactiviteiten verder bevorderen en voorziet daarom vanaf 1 januari 2014 twee nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers die zich in Kruishoutem komen vestigen. 
De eerste maatregel richt zich op handelaars. Startende en bestaande handelaars die in Kruishoutem een kleinhandel starten krijgen vanaf volgend jaar een welkomstpakket onder de vorm van publiciteit in het gemeentelijk informatieblad en naar keuze een afvalstoffenkaart van 10 beurten of 60 grote vuilniszakken. 
Ook alle grote, middelgrote en kleine ondernemingen die een nieuwe exploitatiezetel in Kruishoutem oprichten, krijgen een duwtje in de rug.  Zij krijgen eenmalig het lidgeld dat zij betalen bij een lokale ondernemersvereniging terugbetaald. Het gaat om het lidmaatschap bij één van de volgende verenigingen: vzw Zaubeekvzw Hoogmolen enUnizo. Op die manier kunnen de nieuwe ondernemers gratis een jaar kennis maken met de werking van deze ondernemersverenigingen. 
Het volledig reglement van deze steunmaatregelen en de aanvraagformulieren kunt u vinden op de de site van de gemeente Kruishoutem.

KMO’s hebben nood aan ruimte om te ondernemen. Bedrijventerreinen zijn schaars en vrij duur in aankoop. Eerder ontving Futurn de goedkeuring om de site van de voormalige Kruishoutemse eierveiling te herontwikkelen tot een multifunctioneel bedrijvenpark. Met de realisatie van Bedrijvenpark Hoogmolen wordt tegemoet gekomen aan de vraag van kleine of jonge bedrijven die nood hebben aan goed uitgeruste bedrijfsgebouwen op maat.
Voor meer info kunt u terecht op de projectpagina Bedrijvenpark Hoogmolen.