Nieuws

Een onzichtbare droom

01-05-2014
Terug naar overzicht

Tungrirun is een jaarlijkse organisatie van Rotary Club Tongeren en ADD Tongeren, in samenwerking met de Stad Tongeren. Dit jaar is deze sportieve manifestatie reeds aan haar 25e editie toe. 

Tungrirun is niet alleen een belangrijk evenement dat heel wat mensen bijeen brengt. Het schenkt ook aandacht aan mensen die het niet eenvoudig hebben om een ‘actieve’ functie in de maatschappij in te nemen. Een deel van de opbrengst van Tungrirun wordt daarom geschonken aan een sociaal project. Futurn steunt Tungrirun en meteen ook de vereniging van Blinde Geleide honden, die dit jaar van financiële steun kan genieten. 

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden te Tongeren leidt sedert 1990 professioneel getrainde blindengeleidehonden op, met als hoofddoel demobiliteit van personen met een visuele beperking te vergroten, zodat zij zich zelfstandiger, sneller, meer ontspannen, maar ook veiliger kunnen verplaatsen. Voor de geleidehondgebruiker is er een tussenkomst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Deze tussenkomst is echter niet voor alle geleidehondgebruikers van toepassing en is verre van toereikend. De vzw is dan ook voor een groot deel aangewezen opsponsoringgiften en legaten om de werking te financieren. Daarnaast zetten ze zelf verschillende acties op touw om voldoende financiële middelen te genereren.  
De steun die het Belgisch Centrum voor Geleidehonden zal krijgen van Tungrirun zal in eerste instantie nuttig kunnen worden aangewend voor de geplande renovatie en verhuis naar een nieuwe en beter aangepaste locatie.  
De goede werking van BCG vzw is bovendien alleen mogelijk dankzij dehulp van vele vrijwilligers en hun belangeloze inzet bij het realiseren en uitvoeren van diverse projecten ten bate van het Centrum. Om die activiteiten in de beste omstandigheden te laten gebeuren, kreeg het BCG ook de nodige steun. Aldus zal het centrum in de toekomst over voldoende ruimte beschikken in een multifunctionele loods gelegen op hetBusinesspark Prinsen, dat momenteel in volle ontwikkeling is.