Nieuws

Futurn Update

07-06-2013
Terug naar overzicht

Sinds begin dit jaar heeft Futurn 7 projecten gelanceerd, hetzij via het indienen van bouwaanvragen, hetzij via de start van de bouwwerkzaamheden. Totaal projectvolume : ± 30.000 m² KMO bedrijfsgebouwen en ± 3.000 m² kantoren. 60% hiervan werd (indien mogelijk) voorverkocht, hetzij op plan, hetzij via built to suits.
De economische onzekerheid heeft de commercialisatie van de projecten wel degelijk beïnvloed. Enerzijds zijn er minder aanvragen maar met een hogere succesratio. De rol van de huisbankier voor de bedrijven blijft extreem belangrijk. Anderzijds is er een groot aanbod van te herontwikkelen sites. Op goede locaties waar grond schaars is,worden nog steeds hoge prijzen gevraagd, waardoor de commercialisatie soms lang kan aanslepen.
Futurn bestudeert nu ook haar eerste dossiers in andere types vastgoed, mn in retail en de zorgsector. Steeds met de focus op herontwikkeling van bestaande sites, en dit in nauwe samenwerking met haar partners L.I.F.E.en Gijbels Group.