Coming soon in Drogenbos/Sint-Pieters-Leeuw!

Grote Baan 302, 1620 Drogenbos
Coming soon

Coming soon in Drogenbos/Sint-Pieters-Leeuw!

Reconversie van de oude papierfabriek Catala in Drogenbos/Sint-Pieters-Leeuw naar KMO-Units. Ideale ligging ten zuiden van Brussel aan de Grote Baan en in de onmiddellijke nabijheid van de E19 met aansluiting naar de E40.

Ligging

Beelden

Film

Blog

Groen licht voor herontwikkeling Catala site

21-04-2020

De Vlaamse regering heeft zopas op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits haar principiële goedkeuring gegeven aan het ontwerp van het brownfieldconvenant Catala in Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. De oude papierfabriek moet ruimte bieden aan een nieuwe duurzame bedrijvencampus met ruimte voor wonen en recreatie.

Verschenen persberichten:

Groen licht voor herontwikkeling Catalasite - Made in Vlaams-Brabant

Catala-site omgevormd tot bedrijvencampus - Het Nieuwsblad

Herontwikkeling site Catala goedgekeurd - Bouwkroniek

Herontwikkeling vroegere papierfabriek Catala goedgekeurd - Gemeente Sint-Pieters-Leeuw

Futurn en Odebrecht geven nieuw leven aan papiersite Catala in Drogenbos/Sint-Pieters-Leeuw

15-04-2019

22 december 2015 was een zwarte dag voor de papierfabriek CATALA uit Drogenbos. 83 werknemers verloren er hun baan door faillissement. Een monument verdween.

De oorsprong van de fabriek dateerde al van 1792 toen Anna Van Haelen de toestemming verkreeg om een watermolencomplex te bouwen op de Zenne. Links werd dit een oliemolen, rechts een graanmolen. In 1803 bouwden de nieuwe eigenaars Charles-Joseph de Liagre en zijn schoonbroer Georges-Louis Stevens het geheel om tot een papiermolen. Sindsdien kende de papierfabriek een aanzienlijke uitbreiding tot het einde in 2015 na een aantal moeilijke jaren. Een faillissement was onafwendbaar. Van dan af was er enkel nog verval. Op de site rest, naast de oude productiegebouwen, nog een neoclassicistische directeurswoning en een watertoren in zuidoostelijke hoek. Het geheel werd sindsdien vooral bezocht door krakers en spelende kinderen. Om die reden liet burgemeester Alexis Calmeyn de site afsluiten. De toekomst werd één groot vraagteken. In 2018 hielden de besturen van zowel Drogenbos als Sint-Pieters-Leeuw nog het plan, om er een groot distributiecentrum neer te poten, tegen. Burgemeester Calmeyn riep geïnteresseerde kopers op om te willen investeren in een kwalitatief project op mensenmaat. En laat dit nu net de specialisatie zijn van Futurn…

Futurn heeft een uitgebreide expertise in de reconversie van oude bedrijfsterreinen en -gebouwen naar duurzame industriezones met de modernste noden. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan beschouwt de site CATALA als een gemengd regionaal bedrijventerrein. Samen met Straco zal Futurn nu doen waar ze expert in is: nml. de site een nieuw leven geven door een efficiënte heropdeling, een gerichte afbraak en het heropbouwen van een aantrekkelijk nieuw multifunctioneel bedrijvenpark met hier specifiek nog een stukje residentieel. Hiertoe werd een “brownfieldconvenant” afgesloten die een aantal juridisch-administratieve en financiële voordelen toelaat. Met zo’n convenant worden bovendien heel duidelijke werfafspraken vastgelegd tussen alle actoren en is er onmiddellijke duidelijkheid inzake temporele en procedurele vereisten en verwachtingen. Opnieuw is dit een zeer typisch traject voor Futurn dat al diverse van dergelijke bouwprojecten met succes heeft afgerond.

Het hoeft geen betoog dat deze herontwikkeling weer hoop en impulsen geeft aan verdere economische ontwikkelingen voor de streek. Waar eens ontslagen vielen, zullen er weer job opportuniteiten gecreëerd worden. Ook het beleid wil de historische leegstand na het faillissement ombuigen naar een ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Met Futurn en Straco vond ze de ideale partners die dit kunnen helpen realiseren.

Nu begint een periode van vergunningen, sanering en afbraak. De echte commercialisering van de site staat eerder te gebeuren eind 2019, begin 2020. Maar dat het opnieuw een pareltje wordt, dat geven wij nu al op een blaadje.