Energie

Hoe groen kan een grijs dak zijn?

 

Dat de open ruimte in Vlaanderen onder zware druk staat, is een understatement van formaat. De ruimtelijke (wan)ordening van de zeventiger jaren van de vorige eeuw heeft beslist geen goed gedaan. Wel integendeel. Gelukkig heeft de mindset op vandaag een bocht van 180° genomen en zijn duurzaamheid, inbreiding en reconversie de nieuwe sleutelwoorden. Futurn volgt de nieuwste technieken op de voet en het idee van een groen dak kreeg de volle aandacht.    

Dichtgebouwd Vlaanderen.

27.6% van Vlaanderen is bebouwd. 44.7% daarvan zijn woningen en zo’n 46% zijn commerciële gebouwen en terreinen.   Luchtfoto’s laten weinig aan de verbeelding over. Vlaanderen is het land van de daken. En van het dichte wegennet helaas…

Afvoerdebiet regenwater.

Daken zijn er in alle maten en materialen: met pannen, met leien, bedekt met EPDM, in metaal of gewoonweg een laagje beton. Ze steken grijs af tussen het schaarse groen en hebben vooral als taak ons droog en warm te houden terwijl het regenwater gekanaliseerd naar zee wordt afgevoerd. Zo snel dat de overheid de watertoets diende in te voeren omdat rivieren in overdrive gaan bij de geringste plensbui. Bijna 30% wateropvang overhevelen, durft al eens een overstroming te veroorzaken terwijl het resterende droge land nu minder snel water opneemt om dit traag in het grondwater te laten doorsijpelen.

Nieuwe kansen?

Stel dat we daken nu eens zouden zien als hoger gelegen stukjes groen. Alsof de bodem naar omhoog werd gestuwd door de onderliggende verdiepingen. Het geurende bloementuintje met zitbankje en zoemende bijtjes, maar nu 15m hoog. Zo slecht is dit idee toch niet? Meer nog. Het bestaat en biedt een flink pak voordelen.  

In één klap compenseren we hiermee het gebrek aan groene open ruimte en verbeteren wij het broodnodige ecologische aanbod voor vlinders, vogels en bijen. Groene daken zijn een zegen voor de trage waterafvoer. Ze kunnen 60 tot 150 liter per m2 water bergen waarvan 45 tot 70% opnieuw verdampt. Hiermee wordt tot 50% minder riool overstort gerealiseerd. Weg watertoets…

Omdat groene daken tot 2° koeler zijn, leveren zonnepanelen er 6% meer energie en besparen ze 75% energie voor de airco bij minder goed geïsoleerde daken. Zelfs de levensduur van het dak zou er door verdubbelen terwijl het geluid net zou verminderen.

Gezonder.

Het hoeft geen betoog dat het in de natuur vertoeven, een bijzonder positieve invloed heeft op de levenskwaliteit. Dit bespaart zeker al op doktersbezoeken. Echt super zou pas zijn om eigen fruit en groenten te kunnen oogsten uit uw hemeltuin. Google maps zou bovendien alleen nog groen zien.   

Waar wachten we nog op?

Maar info:

www.greendealgroenedaken.nl

https://www.multifunctioneledaken.nl/over-ons/kennisdocumenten

Share this page