Onze aanpak

De ruimte wordt steeds schaarser, en dan is het onverantwoord om nog veel bestaande open ruimte te gaan innemen. De toekomst is volgens ons aan duurzame reconversie zodat bedrijvensites levende zelfvoorzienende biotopen worden waar communities kunnen gedijen en waar duurzame ontwikkeling centraal staat.

Via sanering, afbraak, renovatie en/of nieuwbouw blazen we verloren gewaande projecten nieuw leven in. We vormen ze om tot moderne, polyvalente, duurzame én maatschappelijk verantwoorde bedrijvenparken met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk.


Onze duurzame ontwikkelprincipes

P2209_A-2_2020.10.16zoom.jpg

Reconversie

Een beter bodemgebruik, maximaal aanwenden wat er is of een intenser gebruik van bestaand vastgoed, zijn exponenten van een duurzame economie. Dit, gecombineerd met functionele optimalisatie en modulair bouwen, vormen de principes van ons circulair bouwen. Hierdoor kunnen we de afvalstromen ook aanzienlijk beperken.

Uw voordeel: Door voorkeur te geven aan het hergebruik van bestaande ruimte, draagt u bij tot een duurzame economie. Lees hier meer.

Lees hier meer!
Water.jpg

Water

Haal voordeel uit regenwater! Hergebruik van regenwater heeft een rechtstreekse impact op je waterfactuur en de totale waterhuishouding in je omgeving.

Regenwaterputten en de aanleg van wadi’s (Water Afvoer door Drainage en Infiltratie) dragen bij aan een beter waterbeheer en zorgen voor een kleinere kans op overstromingen in het dichtbebouwde België. Een regenwaterput is een gemakkelijk te plaatsen en duurzame ecologische investering. Wadi’s doen dienst als buffer om overbelasting van het waterafvoernetwerk te vermijden. Op deze manier wordt de grondwaterspiegel gevoed en wordt verdroging beperkt.

Uw voordeel: Dankzij de regenwaterput kan bijna de helft van je maandelijks waterverbruik vervangen worden door regenwater. Een dankbare maatregel voor het milieu!

groen.jpg

Groen

Groendaken

Bij een groendak staat de dakbedekking hoofdzakelijk uit levende planten die bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. Deze planten hebben een luchtzuiverend effect en zorgen ook  voor een betere geluids-en thermische isolatie. Daarnaast verhoogt een groendak de brandveiligheid van het gebouw. Een groendak levert bovendien een positieve bijdrage aan de waterhuishouding van het park.

Insectenhotels

In een landschap waar steeds minder nectarplanten voorkomen en bijen lijden onder pesticidengebruik en ziektes, kunnen we met een bijenhotel nieuwe nestgelegenheid aanbieden. Het insectenhotel wordt geplaatst nabij een bloemenveld en draagt zo bij aan de biodiversiteit van het bedrijvenpark.

Wadi's

Wadi staat voor ‘Water Afvoer door Drainage en Infiltratie’, een laag gelegen gebied waar het regenwater zich bij overvloedige regenval kan verzamelen en zo dienst doet als buffer om overbelasting van het waterafvoernetwerk en overstroming te vermijden.  Op deze manier wordt ook de grondwaterspiegel gevoed en wordt verdroging beperkt. Dit draagt bij tot een verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit.

Met een beplante bovenlaag en begroeid met gras, vormt de wadi een echte meerwaarde voor de groenzone en biodiversiteit van het bedrijvenpark en is ook nog eens eenvoudig in onderhoud!

Uw voordeel: Niet alleen zorgt voldoende groen en een kwalitatieve omgevingsaanleg voor een aangenaam werkklimaat voor uw bedrijf, uw medewerkers en uw klanten of leveranciers, u ondersteunt eveneens de biodiversiteit en het milieu op een duurzame manier.

zonnepanelen.jpg

Zonnepanelen

Met de kracht van de zon in je eigen stroom voorzien? Dit is mogelijk door te kiezen voor zonnepanelen! Met zonnepanelen kan elke KMO-unit voorzien worden van zijn eigen duurzame en onuitputtelijke bron van groene stroom. De plaatsing op het dak van uw unit leidt tot een betere benutting van de schaarse ruimte. Zonnepanelen hebben een levensduur van 25 jaar en verminderen de CO 2 uitstoot met 60kg/m² per zonnepaneel.

Uw voordeel: Zonnepanelen zijn een onderhoudsarme investering die zichzelf op korte termijn terugverdienen en een besparing betekenen op uw energierekening. Verminder je ecologische voetafdruk en kies voor zonnepanelen!

laadpalen.jpg

Elektrische laadpalen

De strengere toegangsvoorwaarden voor opkomende Lage Emissie Zones zorgen voor een verbeterde luchtkwaliteit en komen de gezondheid van iedereen ten goede. Elektrisch rijden is dan ook de toekomst! Met onze elektrische laadpalen kan je optimaal genieten van je elektrische wagen en je batterij in korte tijd op een snelle en veilige manier opladen zonder enige verplaatsing. Bovendien is een eigen stroomvoorziening mogelijk door middel van zonnepanelen. Hierdoor bent u niet afhankelijk van publieke laadpalen en hun bijhorende tarieven.

Uw voordeel: Elektrisch rijden is een uitstekende manier om efficiënt en duurzaam met energie om te gaan. Met onze elektrische laadpalen kan u zorgeloos op pad met een volle accu!

batterij.jpg

Batterij

Gebruik meer van je eigen geproduceerde groene energie, door middel van een batterij. De opbrengst uit zonnepanelen en het effectieve energieverbruik kunnen immers dagelijks fluctueren. De batterij laadt overdag energieoverschotten op die je kan gebruiken op momenten dat er geen zon is, maar wel verbruik. Pieken worden opgevangen en de verkregen energie kan zo beter gemonitord worden. Hierdoor wordt de installatie van je zonnepanelen nog rendabeler.

Uw voordeel: Kiest u voor een onafhankelijke energievoorziening, dan bent u minder afhankelijk van stijgende energieprijzen en kan u besparen op uw energiefactuur!