Futurn-Icons_Reconversie-1.png
Inzetten op het hergebruik van ons bestaand patrimonium

Onze nog beschikbare ruimte in Vlaanderen is schaars. Nieuwbouwprojecten rijzen als paddestoelen uit de grond. Indien het innemen van onze open ruimte aan eenzelfde tempo blijft doorgaan, is Vlaanderen (en België) binnen de kortste keren volgebouwd. Daarom moeten we volop inzetten op het hergebruik van onze bestaande (al dan niet verouderde) ruimte. Dat wil ook zeggen: meer ondernemingen op minder vierkante meters ruimte.

Maar: verouderde industriële sites vinden niet zomaar nieuwe gebruikers omdat de gebouwen en hun inrichting vaak niet meer aangepast zijn aan de noden van huidige bedrijven. Oude industriële sites herontwikkelen vormt een heuse uitdaging omdat ze doorgaans complex zijn en er technische, milieugerelateerde, conceptuele, architecturale, fiscale en juridische vraagstukken bij komen kijken. Risico is daarom dat ze blijven leegstaan en een lelijke vlek worden voor de omgeving. Terwijl dergelijke sites wel heel wat potentieel hebben.

De toekomst is volgens ons aan reconversie, aan verdichting en verweving van functies ook, zodat bedrijvensites levende biotopen worden waar communities kunnen gedijen. Dit zijn de exponenten van een duurzame economie. Doordat bestaande structuren worden hergebruikt en materialen efficiënt worden gerecycleerd, verminderen we daarnaast drastisch onze afvalstromen en ecologische voetafdruk.