Financieel

Wat zijn de kosten bij het (ver)huren van een bedrijfsgebouw?

Bent u van plan een bedrijfsgebouw te huren of te verhuren? Voor velen is dit een niet-alledaagse beslissing. Het is belangrijk om te weten welke kosten hierbij komen en wie deze draagt.

1. Registratiekosten huurovereenkomst & plaatsbeschrijving

Eigenaar en huurder zijn verplicht het huurcontract te laten registreren binnen de 4 maand na ondertekening. In geval de registratie laattijdig plaatsvindt, komt hierbij een boete. Het volstaat dat 1 partij het contract ter registratie aanbiedt. De registratierechten bedragen 0,2% op het totaalbedrag van de huurprijs en de lasten die aan de huurder zijn opgelegd voor de duur van het huurcontract.

De plaatsbeschrijving wordt geregistreerd tegen een vast algemeen recht van 50 EUR

2. Makelaar

De meeste vastgoedmakelaars werken met een commissie, dit wil zeggen dat de kost bepaald wordt door een percentage op de verhuurprijs. Deze kost is voor de verhuurder, tenzij de huurder een makelaar inschakelt om een geschikt bedrijfsgebouw voor hem te zoeken.

3. Belasting op de huurinkomsten

In de personenbelasting wordt elk onroerend inkomen belast. In tegenstelling tot de verhuur van een privéwoning (waarbij de belasting berekend wordt a.d.h.v. het kadastraal inkomen: geïndexeerd KI *1.40), wordt bij verhuur van een bedrijfsgebouw de belasting berekend op de huurinkomsten. Je wordt belast op het ontvangen netto-bedrag[1] van de huurprijs en -voordelen.

4. Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is jaarlijks verschuldigd door de verhuurder en wordt berekend op het kadastraal inkomen. De verhuurder kan deze kost wel contractueel ten laste leggen aan de huurder.

5. Bankwaarborg

Bij een bankwaarborg staat de bank borg voor het bedrag dat de huurder als huurwaarborg moet geven. Het tarief verschilt van bank tot bank, meestal bedraagt deze een éénmalige behandelkost en een jaarlijks % op de garantiesom. Let wel op, meestal is er een minimumkost vastgesteld, waardoor het niet interessant is voor kleine bedragen.

Samengevat:

 

Frequentie

Verhuurder

 

Huurder

Registratiekosten huurovereenkomst

Eénmalig

X

OF

X

Registratiekosten plaatsbeschrijving

Eénmalig

X

OF

X

Makelaar

Eénmalig

X

OF

X

Belasting op huurinkomsten

Jaarlijks

X

 

 

Onroerende voorheffing

Jaarlijks

X

OF

X
(via contract)

 


[1] Netto-huurinkomen = bruto-huurinkomen – kosten voor onderhoud en herstellingen (forfaitair 40%, met maximum van 2/3 van het niet -geïndexeerd KI vermenigvuldigd met een revalorisatiecoëfficiënt).
2 Er kan ook gekozen worden voor een huurwaarborg. Het nadeel voor de huurder is dat een grote som gedurende jaren vaststaat.

Share this page