Energie

Bedrijvenparken worden hipper!

U leest het goed. Hipper zoals in moderner, leuker, gezelliger…

Bedrijvenparken worden duurzame omgevingen waar werken verweven wordt met leuke of praktische sociale activiteiten. Dit is niet alleen nodig om de juiste mensen aan te trekken maar past ook in de beweging om doelbewuster om te gaan met de reeds bestaande ruimtelijke structuur. Veel bedrijvenparken zijn daarom aan een moderne facelift toe.

Open ruimte koesteren!

Met het Ruimtelijk Structuur Plan Vlaanderen van 1997 werd gepoogd een evenwichtige indeling te maken tussen alle ruimtelijke actoren: bewoning, landbouw, industrie, natuur, infrastructuur… Ondertussen zijn al een aantal herzieningen van kracht maar de inname van onze open ruimte blijft een heikel punt. Vlaanderen blijft één van de dichtstbevolkte gebieden van Europa met een bebouwde oppervlakte van 27,6%. Voor het hoofdstedelijk gewest is dit zelfs 79,2%. [1] De nieuwe industrie maakt van deze uitdaging een opportuniteit. Kleinere multifunctionele bedrijfsgebouwen binnen bestaande structuren zijn in opmars.

Duurzame reconversie om werktalent aan te trekken.

Het credo van Vlaams bouwmeester Van Broeck is verdichten voor meer openheid [2]. Een pleidooi voor ruimtelijke nederigheid. Geen verdere inname meer van open ruimte maar (ver)bouwen binnen bestaande structuren. Dit geldt niet alleen voor woningen maar evenzeer voor de industrie. In 2016 telde het Vlaams gewest nog 50.220ha bedrijventerreinen waarvan 81.5% bezet was. [1]  Inbreiding en reconversie zullen zo het nieuwe industriële landschap gaan bepalen. En duurzaam graag met het nodige groen. Dit wordt de nieuwe werkomgeving van de toekomst voor de moderne werknemer. “De winnaars in het aantrekken van de creative class zullen diegenen zijn die zich het best hebben aangepast aan de verwachtingen van dat talent.”, zegt Floor Milikowski [3]. Wie enkel redeneert in functie van vastgoed en grondspeculatie, verliest…! De stad moet opnieuw een plek worden om er graag te vertoeven. Dit geldt evenzeer voor die grijze industriezones. Talentvolle werknemers vragen beter. Bedrijventerreinen worden multifunctionele omgevingen met een soort thuisgevoel. Thuis op de werkplek en omgekeerd…  

Aantrekkelijkheid als nieuwe werkdrive?

De “war on talent” woedt voort. Bewoners zijn uiteindelijk ook mensen die uit werken gaan. Liefst in de buurt om fileleed te vermijden en met de fiets als het kan. Vooral onze millenials kijken anders tegen het (werk)leven aan. Wonen doe je het liefst in een toffe buurt en het werken dient liefst al even leuk te zijn. Voor sommige ondernemers zal dit vreemd klinken maar onze jongeren willen de connectiviteit en de vrijheid die ze ’s avonds beleven, evengoed overdag verder zetten. Die toffe buurt willen ze dan ook vertaald zien in een aantrekkelijke groene werkomgeving. Ook dit is een uitdaging voor de nieuwe bedrijfsparken. Even chillen moet kunnen om er dan weer keihard tegenaan te gaan. Work hard, play hard als een evenwichtige work-life balance. Bedrijvenparken zullen evolueren naar communities waar men overdag de strijk kan laten doen, waar men kan fitnessen of boodschappen laten leveren: vrije tijd die men koopt voor meer “kwali-tijd” buiten de werkuren. Bedrijventerreinen zullen hier gepast op in moeten spelen. Reconversie met een strategie afgestemd op levenskwaliteit en duurzaamheid. Het succes van hippe co-working spaces is dan ook geen toeval. Jongeren vinden er hun flexibele snelle leefwereld terug en zijn er bovendien veel productiever dan in een doorsnee 9-to-5 landschapsbureau. Met een “Nog snel even op de laptop nu de kindjes naar bed zijn”, hebben millinials dan ook geen probleem. Als de rest overdag ook maar goed zit.  

Vinger aan de pols.

Er beweegt veel, heel veel tegenwoordig. Naast de digitale wereld is ook de tastbare wereld in volle omschakeling. Meer mensen, een nieuwe mobiliteit, een nieuw werkkader, de strijd voor duurzaamheid en de talentvolle werknemer. Futurn volgt al deze evoluties nauwgezet op de voet en verwerkt deze informatie in een eigen duurzame bouwfilosofie: bouwen voor het talent van morgen…       

 [1] Bron www.statistiekvlaanderen.be        [2] Bron www.vlaamsbouwmeester.be

[3] Floor Milikowski is Nederlands onderzoeksjournaliste voor de Groene Amsterdammer.

Share this page