Energie

Een duurzaam bedrijvenpark, wat is dat nu eigenlijk?

Duurzaamheid begint bij maximaal te gebruiken wat u hebt en met deze basis opnieuw iets te creëren voor de toekomst. Als een bestaand terrein wordt verduurzaamd spreekt men vaak over revitalisering. Zulke revitalisering zorgt voor een forse opwaardering van een verouderd terrein, met behoud van de economische functies.

Als projectontwikkelaar focust Futurn op de herontwikkeling van onderbenutte sites en creëert op die manier nieuwe ruimte. Hierop realiseren wij multifunctionele parken met duurzame gebouwen. Dit vertaalt zich in bewuste keuzes met betrekking tot materiaalgebruik, isolatie, grondinname en hergebruik van bestaande gebouwen.

De ontwikkeling van een duurzaam bedrijvenpark wordt ook bepaald door de inrichting en het beheer van de gemeenschappelijke ruimte. Deze is gericht op een hoge beeldkwaliteit en belevingskwaliteit. Naast het kwalitatief beheer van die ruimte kan het parkmanagement voor de aanwezige bedrijven een economisch rendement ressorteren en daarnaast een duidelijk positieve milieu-impact genereren.  Het gaat in de eerste plaats om het behoud van de waarde van het terrein voor de langere termijn, waarbij “waarde” niet alleen een economische maar ook een sociale en een ecologische betekenis heeft.

Maar een duurzaam bedrijventerrein moet ook op individueel bedrijfsniveau gestalte krijgen. Een duurzaam bedrijventerrein zonder duurzame bedrijven bestaat tenslotte niet. Duurzame bedrijfsprocessen kunnen onder meer worden gerealiseerd door:

  • uitwisseling van energie, grondstoffen en water

  • gemeenschappelijk gebruik van nutsvoorzieningen en bedrijfsfuncties

  • combinatie van vervoer van goederen en/of personen

  • gemeenschappelijke inzameling en afvoer van afvalstoffen

 

Bekijk hier enkele voorbeelden van duurzame bedrijvenparken: Businesspark 16 en Ten Briele.

Share this page