Energie

Gemeenschappelijk parkmanagement, hoe en wat?

Gemeenschappelijk parkmanagement is een vorm van overkoepelend beheer en dienstverlening die vaak wordt toegepast bij bedrijfsverzamelgebouwen of sites waarop verschillende gebruikers aanwezig zijn. Zulk management richt zich zowel op het infrastructurele van het bedrijvenpark als op de collectieve samenwerking tussen de aanwezige bedrijven.

De uitvoering van parkmanagement wordt waargenomen door een professionele partij die wordt aangesteld door de belanghebbende bedrijven en die namens hen werkt.

Meer algemeen is parkmanagement is een manier om de kwaliteit van het bedrijventerrein in stand te houden of te verbeteren. Gebruikelijke parkmanagement activiteiten zijn bijvoorbeeld:

In sommige gevallen worden de diensten van het parkmanagement nog verder uitgebreid, afhankelijk van de behoeften van de gebruikers van het bedrijventerrein. Mogelijke elementen in een uitgebreid parkmanagement zijn dan gemeenschappelijke vergaderfaciliteiten, catering, kinderopvang of zelfs de organisatie van collectief woon- werkverkeer. De bijdragen van ondernemingen voor het parkmanagement verschillen natuurlijk in functie van de wensen aan producten en diensten.

  • Het bespaart ondernemers tijd en moeite. De parkmanager neemt de bedrijven veel werk uit handen en ontzorgt hen. Bij klachten, schademeldingen en dergelijke fungeert de parkmanager als hun aanspreekpunt.

  • De collectieve inkoop van diensten of producten kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren.

  • Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed.

  • Parkmanagement is meer dan een inkoopvereniging of een beheerder. Het is ook de smeerolie in de contacten tussen betrokken ondernemers onderling.

  • Ten slotte biedt parkmanagement een gezamenlijke belangenbehartiging en helpt het de betrokken ondernemers een vuist te maken in situaties waar dat nodig is.

Share this page