Energie

Wat is EPB?

EPB, staat voor Energieprestaties en Binnenklimaat, ook de wel energieprestatieregelgeving genoemd. Deze regelgeving gebruikt de Vlaamse Overheid, in het streven naar een bijna- energieneutraal (BEN) Vlaanderen in 2021.

Niet alleen woningen dienen aan deze regelgeving te voldoen, ook kantoren, scholen, ziekenhuizen, industriële gebouwen. Wanneer u moet voldoen aan de EPB-plicht, is afhankelijk als u een bouwvergunningsaanvraag of melding voor een project indiende. Om na te gaan of uw bouwproject EPB-plichtig is, kan u de test doen op de site van www.energiesparen.be

Aan wat u precies moet voldoen inzake EPB, is afhankelijk van volgende factoren.

-          Bestemming (woning, ziekenhuis, bedrijfsruimte, kantoor, ….)

-          Aard van de werken die je gaat uitvoeren (renovatie, nieuwbouw, …)

-          Jaar wanneer de stedenbouwkundige vergunning voor bovenvermelde werken werd aangevraagd.

 

EPB zal eisen stellen over thermische isolatie, over energieprestatie en over het binnenklimaat.

In deze materie wordt u bijgestaan door een specialist ter zake, de “EPB-verslaggever”. 
Hij of zij zal op basis van de bouwplannen, technische fiches en beschrijvingen de energieprestatie berekenen van het gebouw, de “EPB-aangifte”.

Futurn hanteert in zijn bedrijvenparken de strengste EPB-normen, een voorbeeld is D-one.

Unit Type Oppervlakte Status Download
Te koop

Share this page