Hoezo ontwrichte zones?

Hoezo ontwrichte zones?

Limburg heeft van de federale regering erkenning gekregen als zogenaamde ontwrichte zone of steunzone. Eerder werden ook al heel wat Limburgse gemeenten opgenomen in de regionale steunkaart Vlaanderen 2014-2020. Bedrijven die in Limburg investeren, kunnen door beide maatregelen aanspraak maken op extra steun. 

Maar waarover gaat het precies?

Enerzijds is er de regionale steunkaart Vlaanderen, die van belang is voor grote bedrijven gevestigd in een gemeente die binnen de regionale steunkaart ligt. Deze steun is van toepassing op strategische investerings- en transformatieprojecten met betrekking tot de vestiging, uitbreiding en/of innovatie van de onderneming. Ontdek hier welke gemeentes in aanmerking komen.

Anderzijds mogen overheden nu maatregelen nemen om zones die getroffen worden door zware collectieve ontslagen economisch te ondersteunen. Vlaanderen heeft momenteel twee zones afgebakend, één rond Genk en één rond Turnhout. Bedrijven die investeren in dergelijke ‘ontwrichte zone’ krijgen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor een periode van 2 jaar, per extra arbeidsplaats die gedurende een aantal jaren behouden blijft. 

Sterke vereenvoudiging van de steun

Opgelet: deze steunmaatregel wordt vanaf 1 januari 2016 vereenvoudigd, aangezien slechts weinig bedrijven hiervan al gebruik maakten. Met een wetswijziging wordt dit systeem nu vereenvoudigd en wordt het voor Limburgse ondernemingen veel eenvoudiger om deze steun te verkrijgen en kunnen ook veel meer bedrijven er beroep op doen. Voor meer info over deze vereenvoudiging kan je bij VKW Limburg terecht.

Concreet komen de Futurnprojecten in Genk, Tongeren & Maasmechelen hiervoor in aanmerking.

Niet duidelijk? Ontdek in onderstaand animatiefilmpje van Unizo Limburg hoe dit in zijn werk gaat.