Infographic: BTW of registratierechten?

Infographic: BTW of registratierechten?

Of je BTW of registratierechten betaalt op je aankoop, wordt grotendeels bepaald door de leeftijd van het gebouw.

BTW

Op de meeste bedrijvenparken van Futurn zoals bijvoorbeeld in Ekkelgaarden worden de KMO-units met BTW verkocht. Dat wil zeggen dat op de volledige koopsom 21% BTW aangerekend wordt. Ingeval de koper een BTW activiteit uitoefent, is deze ook recupereerbaar. Verkoop onder BTW is mogelijk zolang het een zogenaamd “nieuw gebouw” betreft. Een gebouw is nieuw tot 31 december van het 2e jaar dat volgt op de eerste ingebruikname. Ingeval een unit bijvoorbeeld in gebruik genomen werd op 8 maart 2014, loopt de “nieuw” periode dus tot 31 december 2016. Voor die tijd kan de unit dus (door-)verkocht worden onder BTW stelsel.

Registratie

KMO-units die niet als nieuw gekwalificeerd kunnen worden, worden verkocht met registratierechten. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het project Genk Wolfsberg. In Vlaanderen bedragen de registratierechten 10%, terwijl in Brussel en Wallonië 12,5% geheven wordt over de verkoopwaarde.

Rond deze algemene principes valt nog heel wat meer te vertellen en optimalisatie kan erg lonend zijn. Raadpleeg hiervoor zeker een specialist !