Juridisch

Infographic: 9 tips bij de aankoop van bedrijfsvastgoed

9 tips bij de aankoop van bedrijfsvastgoed, waarmee houdt u best rekening alvorens over te gaan tot een aankoop?
Wij zetten het graag even op een rijtje aan de hand van onderstaande infographic!

  1. Bestemmingsplan: Ga na of de activiteit die je wenst uit te oefenen op de site die je gaat aankopen, toegelaten is volgens het bestemmingsplan.

  2. Stedenbouwkundige vergunning: Ga na of de bedrijfsruimte werd vergund, of er eventuele bouwovertredingen werden vastgesteld. Ga ook na of de verbouwingen die je wenst uit te voeren, van die aard zijn dat er een nieuwe omgevingsvergunning van toepassing zal zijn.

  3. Milieuvergunning: Heeft u een milieuvergunning nodig om u activiteit uit te oefenen? Is de milieuklasse van uw bedrijf toegelaten op het perceel dat u wenst aan te kopen?

  4. Erfdienstbaarheden: Ga na of er eventuele erfdienstbaarheden ten voordele van andere percelen gevestigd zijn op het perceel dat u wenst aan te kopen.

  5. Bodem: Ga na of de vorige eigenaar een risico-activiteit uitoefenden op het perceel, indien ja dan spreekt men van een risicogrond en dient er een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd te worden.

  6. Voorkooprechten: Is er een voorkooprecht van toepassing? Dan zal de notaris de overheidsinstantie die het recht van voorkoop heeft, moeten inlichten over de verkoop van het goed. De notaris zal vragen of de overheidsinstantie haar recht van voorkoop wenst uit te oefenen al dan niet.

  7. Toekomst: stel u de vraag, voldoet de bedrijfsruimte aan de toekomstvisie van u bedrijf?

  8. Bereikbaarheid: Is de bedrijfsruimte goed bereikbaar? Is er openbaar vervoer in de omgeving? Is er voldoende parkeergelegenheid voor u werknemers, bezoekers en leveranciers?

  9. Kenmerken: Beschikt de bedrijfsruimte over de juiste kwalificaties om uw activiteit uit te oefenen? De vloerbelasting, de vrije hoogte, technische voorzieningen,…

Heeft u al deze zaken onder de loep genomen? Dan bent u nu waarschijnlijk beter geïnformeerd en kan u al dan niet beslissen over te gaan tot de aankoop van een pand! U bent nog op zoek naar een pand? Bekijk hier ons aanbod bedrijvenparken!

Was dit artikel voor u interessant?

Share this page