Juridisch

Welke activiteiten zijn toegestaan op een bedrijventerrein?

Locatie

De locatie waar u zich mag vestigen hangt af van de activiteit die u verricht. Er zijn tal van locaties zoals ambachtelijke zones, industriegebieden, woonzones, agrarische zones… maar natuurlijk hoort uw onderneming niet op al deze zones thuis. Waar uw activiteit thuishoort wordt bepaald door de bestemming van het perceel. Ruimtelijke plannen regelen de bestemming en de stedenbouwkundige voorschriften van een bepaald gebied. Wenst u een totaal andere activiteit uit te oefenen op die locatie dan is de kans heel groot dat u geen vergunning krijgt.

De bestemmingsplannen bestaan uit gewestplannen, algemene en bijzondere plannen van aanleg (APA en BPA) en de recentere ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Meer informatie over deze plannen kan u in dit artikel terugvinden: https://www.futurn.com/nl/faqtory/juridisch/wat-de-stedenbouwkundige-bestemming-van-mijn-eigendom/

 

Maar welke activiteiten horen nu precies thuis op een bedrijventerrein?

KMO-terreinen of ambachtelijke zones zijn eerder bedoeld voor kleine of middelgrote bedrijven waar handwerk/KMO-activiteiten primeren. Er moet een link zijn met ambacht, productie, opslag of tentoonstellen van producten.

Industrieterreinen zijn meer bedoeld voor (vaak grotere) productiebedrijven, dus bedrijven waar grondstoffen worden verwerkt. Ook complementaire diensten die samenhangen met deze productiebedrijven worden toegelaten (transportbedrijven, opslagplaatsen…).

 

Wat hoort niet thuis op een bedrijventerrein?

Puur commerciële activiteiten zoals winkels, handelszaken, cafés…

Hoe dan ook het is altijd de moeite waard vooraf navraag te doen of uw activiteit past op de zone die u voor ogen heeft. In de praktijk blijkt dat heel veel goodwill en interpretatie mogelijk zijn bij toepassing van de regels. Ga hiervoor dus te rade bij uw gemeente of intercommunale. 

U heeft interesse in een van de projecten van Futurn en twijfelt of uw activiteit hier is toegestaan? Wij helpen u graag verder!
Contacteer ons.

 

Share this page