Tags

Financial

Hoezo ontwrichte zones?

Limburg heeft door de federale regering erkenning gekregen als zogenaamde ontwrichtezone of steunzone. Eerder werden ook al heel wat Limburgse gemeenten opgenomen in de regionale steunkaart Vlaanderen 2014-2020. Bedrijven die in Limburg investeren, kunnen door beide maatregelen aanspraak maken op extra steun.

Een duwtje in de rug!

Laat uw bedrijf ondersteunen. Een van de mogelijkheden om van overheidswege een financieel duwtje in de rug te krijgen, is via het Participatiefonds.

Nood aan ruimte? 5 belangrijke conclusies uit de ruimtebehoeftepeiler

Onderzoek van Voka Limburg en KVK Limburg bij 600 Limburgse bedrijven: de belangrijkste conclusies.